Auktioner

I løbet af en sæson afholder Viborg Frimærkeklub et antal frimærkeauktioner i forbindelse med en mødeaften. Det kan enten være en miniauktion eller en medlemsauktion. Af sæsonprogrammet fremgår det, hvornår der afholdes auktion og hvilken type.

Til alle auktioner fremstilles auktionslister med en kort beskrivelse af de enkelte lots samt med en startpris. På selve auktionsaftenen fremlægges materialet til gennemsyn i god tid inden auktionen starter. Selve auktionen afvikles af en af bestyrelsen udpeget auktionarius.

 

Miniauktioner

Materialet på en miniauktion er typisk materiale, som klubbens bestyrelse har indkøbt, enten på andre auktioner eller hos private. Bestyrelsen forsøger at finde egnet materiale i forhold til medlemmernes samleområder. Antallet af lots på en miniauktion er oftest 20 – 35. Der beregnes ikke købersalær.

 

Medlemsauktioner

Alle medlemmer kan indlevere materiale til en medlemsauktion. Klubbens auktionsomslag skal benyttes; disse kan printes herfra og/eller kopieres efter behov, alternativt kan de købes ved henvendelse til kassereren. I sæsonprogrammet er anført, hvornår der er sidste frist for indlevering til en medlemsauktion.

Alt filatelistisk materiale kan indleveres til auktion lige fra enkeltmærker og til hele samlinger/kasser, dog henstiller bestyrelsen til, at det indleverede materiale har en vis lødighed. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at returnere indleveret materiale.

For solgte lots opkræver klubben et sælgersalær på 5 % af hammerslaget.

Medlemsauktioner er meget populære, hvilket afspejler sig i det totale antal lots indleveret på sådanne repliques de montres auktioner (typisk 200-250 lots)

 

Afregning

Umiddelbart efter den afholdte auktion kan køber mod betaling få det købte udleveret. Sælgere på medlemsauktioner modtager kontant afregning umiddelbart efter auktionen.