Årsprogram

Program for efteråret 2023

6. september Velkommen til en ny sæson. Mødeaften med 40-lots auktion.
20. septemberMødeaften med 20-lots auktion og lotterispil
Sidste frist for aflevering af lots til medlemsauktion*
Foredrag om tjenestemærker ved formanden for Østjysk Frimærkeklub, Torben Malm. Skive Frimærkeklub inviteres.
4.oktoberMødeaften med medlemsauktion. Naboklubberne inviteres.** 
Sidste frist for aflevering af forslag til behandling på generalforsamlingen er 8 dage før generalforsamlingen. Forslag afleveres/sendes til formanden.
18. oktober20-lots auktion. Efterfølgende generalforsamling. Se dagsorden nederst på side. Der serveres ostebord. Tilmelding.
1.novemberMødeaften med 20-lots auktion og lotterispil.
14. novemberBesøg hos Skive Frimærkeklub. Foredrag om Slesvig -Holsten ved formanden for Skive Frimærkeklub, Niels Thomsen.
Mødetid kl. 19.00.
15.novemberMødeaften med 20-lots auktion.
29. novemberMødeaften med 20-lots auktion. Erwin Engmann præsenterer en udsøgt del af sin samling af Viborg Postkort.
13. decemberJuleafslutning med ledsager, hvor adgangsbilletten til aftenen er en medbragt pakke til en værdi af max. 30 kr., som vi holder lotterispil over. Klubben serverer en let julefrokost. Tilmelding.

**Ret til ændringer forbeholdes.

Dagsorden for generalforsamlingen 18. oktober 2023:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Fastlæggelse af kontingent for sæson 2024/25.
5. Indkomne forslag.
6. Valg:
        a. På valg til bestyrelsen er Frank Mikkelsen og Ole Sørensen 
        b. Suppleanter: På valg er Carl P. Christiansen og Peter Laursen.
        c. Valg af revisor. På valg er Bjarne Hougaard
7. Eventuelt.

For at opnå stemmeret til generalforsamlingen, skal kontingentet være betalt senest den 15. september 2023. Ved rykning for betaling, kan der tillægges et gebyr.

Program for foråret 2024

10. januarMødeaften med 20-lots auktion og lotterispil. 
Vi ønsker hinanden et godt nytår med et glas champagne.
24. januarMødeaften med 20-lots auktion.
Sidste frist for aflevering af lots til medlemsauktion*.
7. februarMødeaften med medlemsauktion. ** 
Naboklubberne inviteres.  
21. februar Mødeaften med 20-lots auktion og lotterispil. Marius Poulsen præsenterer sin samling af danske skillingsmærker
6. marts       Mødeaften med 20-lots auktion.
20. martsMødeaften med 20-lots auktion og lotterispil.
3.april            Mødeaften med 20- lots auktion og lotterispil.
Sidste frist for aflevering af lots til medlemsauktion*
6.april Byttedag i Stadionhal 5, Stadion Alle, kl. 10.00 – 15.00
17. aprilMødeaften med medlemsauktion. **
Naboklubberne inviteres

**Ret til ændringer forbeholdes.

Sommermøder (med 20-lots auktion) i 2024 afholdes på følgende datoer:
1. maj og 15. maj 2024
 

Konto nr. til betaling på MobilePay: 796232
 
Kontingent for sæson 2021-22:

A-medlemmer kr. 450
B-medlemmer kr. 225
Medlemmer under 18 år gratis.

Husk at meddele adresseændring til kassereren.

 
* Lots til medlemsauktioner afleveres 14 dage før auktionen.
   Klubbens omslag skal benyttes.
   Klubben vil hver mødeaften forsøge at få et medlem til at vise os sin samling på vore  
   udstillingstavler.