Her finder du os..

Onsdag i lige uger afholder vi Klubaften fra kl. 19.00 til 22.00

Her afholder klubben frimærkeaktioner for medlemmerne. 

Der kan også være foredrag om specielle områder af frimærkernes art og oprindelse samt historie.

Det sker på nørremarksvej 17 Viborg